Dogodki

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020

15.01.2020

Občina Laško je objavila Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektov in programov v občini Laško za leto 2020. 

 

Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje mladinskih projektov in programov, ki vsebujejo naslednja področja:

 1. neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za mladinsko delo (usposabljanje mladinskih delavcev za delo z mladimi, ter pridobivanje veščin, da mladi sami izvajajo projekte in sodelujejo v različnih aktivnostih na lokalni, regionalni ali državni ravni),
 2. prostovoljno mladinsko delo (izvajanje in uveljavljanje prostovoljnega mladinskega dela, izobraževanje in usposabljanje za izvajanje prostovoljnega dela ter izmenjave prostovoljcev)
 3. informiranje in svetovanje za mlade (izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, koordinacija mednarodnih programov informiranja in svetovanja ter koordinacija izvajalcev informiranja in svetovanja in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo mladim lažji dostop do informacij)
 4. participacija, aktivno državljanstvo, človekove pravice (odgovornost pri vprašanjih, ki se nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene procese, zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih ter aktivna participacija mladih pri javnih zadevah)
 5. strpnost, nenasilje med in nad mladimi (izvajanje aktivnosti, ki se nanašajo na strpnost, nenasilje med in nad mladimi)
 6. kulturno izražanje mladih, kreativno ustvarjanje ter učinkovito izrabo prostega časa (aktivnosti, ki dovoljujejo mladim, da organizirajo oziroma sodelujejo v različnih dejavnostih tako na lokalnem kot na nacionalnem nivoju, ki širijo njihov pogled na svet)
 7. mednarodno mladinsko delo (vključevanje in sodelovanje v multilateralnih programih, ki so organizirani na mednarodnem nivoju)
 8. mobilnost mladih (ustvarjanje pogojev za večjo mobilnost mladih)
 9. raziskovalno delo mladih (seznanjanje mladih z raziskovalnim delom, razvijanje metod raziskovalnega dela z mladimi ter izvajanje raziskav mladinskega področja na širšem nivoju)
 10. medgeneracijsko sodelovanje (aktivnosti, ki omogočajo druženje različnih generacij med seboj)
 11. športne dejavnosti.

 

 
 
 
Domača stran razpisa