Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV REKREATIVNIH, ŠPORTNIH IN KULTURNIH DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ UPOKOJENCEV IN DELOVNIH INVALIDOV V LETU 2019

01.10.2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov, ki jih organizirajo organizacije upokojencev in delovnih invalidov ter so namenjeni rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim svojih članov. Na ta način se zasleduje cilj socialne vključenosti upokojencev in delovnih invalidov, ohranjanja in krepitve zdravja ter promocije zdravega življenjskega sloga skozi programe športno-rekreativnih dejavnosti in udejstvovanja upokojencev in delovnih invalidov na kulturnem področju.

 
 
Upravičeni prijavitelji

 

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije:

  • - upokojencev, ki so organizirane na državni ravni,
  • - reprezentativnih invalidskih organizacij, ki so organizirane na državni ravni in imajo med člani najmanj 50 % delovnih invalidov.

 

Nevladne organizacije iz prejšnjega odstavka morajo:

  • - imeti izdelan finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki za redno delovanje;
  • - ne smejo biti v postopku prenehanja ali izbrisa iz registra društev;
  • - imeti izdelan program, namenjen rekreativnim, športnim in kulturnim dejavnostim članov.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa