Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VAROVANJA IN KREPITVE ZDRAVJA DO LETA 2022

04.07.2019

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za obdobje od novembra leta 2019 do novembra leta 2022, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

 

Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih:

 

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti in s tem povezane škode:

 

  • - Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;
  • - Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov;
  • - Področje C: Programi zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh in z njimi povezane škode ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti.

 

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja:

 

  • - Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja;
  • - Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.

 

 

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni.

 

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih pri izvajanju Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012-2020.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 1 in sklop 3 so neprofitne nevladne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Upravičeni prijavitelji do udeležbe na razpisu za sklop 2 in sklop 4 so neprofitni javni zavodi in NVO s sedežem v Republiki Sloveniji.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2019

Domača stran razpisa