Dogodki

NAGRADA EESO ZA SOLIDARNOST CIVILNE DRUŽBE: CIVILNA DRUŽBA PROTI COVID-19

29.07.2020

Evropski ekonomsko-socialni odbor je razpisal nagrado za solidarnost civilne družbe na temo »Civilna družba proti COVID-19«, ki bo letos izjemoma nadomestila nagrado za civilno družbo, ki jo EESO podeljuje vsako leto.

 

Z nagrado za solidarnost civilne družbe bodo nagrajene ustvarjalne in učinkovite pobude posameznikov, organizacij civilne družbe in zasebnih podjetij za izjemen prispevek k obvladovanju izrednih razmer zaradi pandemije COVID-19 ter njenih resnih vsestranskih posledic. Pobude morajo biti neposredno povezane s COVID-19, posebej z bojem proti virusu ali zajezitvijo njegovih posledic. Pobude morajo že biti izvedene ali pa se še izvajati. Prijavijo se lahko tudi projekti, ki so se izvajali že pred izbruhom pandemije in so bili prilagojeni za hitro odzivanje na nove razmere.

 

Pogoj za prijavo je prebivališče ali sedež prijavitelja v državi članici Evropske unije. Prijavo lahko oddajo tudi osebe, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, ter podjetja in organizacije civilne družbe, ki imajo v njem sedež.

 

EESO bo podelil največ 29 nagrad v posamezni vrednosti 10 000 EUR pobudam, ki se izvajajo na ozemlju EU in Združenega kraljestva. 27 nagrad bo namenjenih projektom, ki se izvajajo v državah članicah, po ena pa projektu iz Združenega kraljestva in projektu s čezmejnim ali evropskim poudarkom.

 

Vir: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa