Dogodki

OBLIKOVANJE PRAVIČNIH IN UČINKOVITIH SISTEMOV ZA MIGRACIJE

19.08.2019
V preteklih letih so EU in njene države članice vložile veliko napora za zmanjševanje neregularnih migracij. A cilj - oblikovanje pravičnih in učinkovitih sistemov za migracije - je lahko dosežen na različne načine. Trenutno prevladujoč pristop za nadzor migracij je bil v večji meri interpretiran v smislu odvračanja in pregona. 

 

 

Ta razpis pa se osredotoča na dve specifični manifestaciji takšnega pristopa, ki ovirajo humane in trajnostne odzive:
 
  • - pojav novih oblik de facto pripora
  • - pomanjkanje alternativnih poti za ureditev statusa.
 
 
 
Upravičeni prijavitelji

Razpis je namenjen nevladnim organizacijam, ki delujejo bodisi na nacionalni bodisi na EU ravni.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa