Dogodki

ODPRT JE DRUGI KROG PRIJAV PROJEKTOV OZ. POBUD V OKVIRU »SKLADA ZA KULTURO SOLIDARNOSTI« EVROPSKE KULTURNE FUNDACIJE

20.05.2020

Evropska kulturna fundacija je kot odziv na krizo COVID-19 odprla razpis za sofinanciranje pobud v okviru »sklada za kulturo solidarnosti«, ki je odprt za posameznike, skupine in organizacije iz vseh sektorjev.

 

Podpirali bodo projekte oziroma iniciative, tako majhne kot velike, ki bodo v času krize zaradi epidemije koronavirusa ter pretresov, ki sledijo po njej, prispevale k solidarnosti in medsebojni podpori ter vzdrževanju socialnih stikov, krepile predstave o Evropi kot odprti družbi, ohranjale kulturno življenje v času izolacije in zaprtih meja ter pripravljale podlago za kulturni preporod Evrope po krizi.

 

Sofinancirali bodo manjše (od 5.000 do 15.000 EUR), srednje velike (od 15.000 do 30.000 EUR) in velike (od 30.000 do 50.000 EUR) projekte oz. pobude.

 

Prijave bodo sprejemali v več krogih, prvi se je že zaključil v aprilu, drugi krog pa se odpre 22. junija, prijave bodo mogoče do 14. julija 2020.

 

 

VIr: CNVOS 2020.

Domača stran razpisa