Dogodki

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PILOTNEGA PROJEKTA: DEKLETA 4 STEM V EVROPI

31.05.2019

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega pilotnega projekta »Dekleta 4 STEM v Evropi«, katerega glavni namen je spodbujanje deklet v EU za študij in delo na področju znanosti, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM). V okviru razpisa bo podprt en pilotni projekt v vrednosti 350.000 EUR, ki se bo izvajal v dveh sklopih: 1. vzpostavitev mreže šol, univerz, visokošolskih institucij in podjetij; 2. izvedba poletnih taborov za dekleta.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo javne in zasebne neprofitne organizacije, mednarodne organizacije, univerze, izobraževalne institucije, raziskovalni centri ter podjetja iz držav članic EU in držav EEA (Lihtenštajn, Norveška, Islandija in Švica). Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema organizacijama iz dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa