Dogodki

Razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo (december 2017)

04.12.2017

Odprt je nov krog za prijave na razpis Sklada Združenih narodov za demokracijo (UNDEF) za sofinanciranje projektov, ki širijo in podpirajo demokracijo ter zagotavljajo vključevanje vseh družbenih skupin v demokratične procese. 

 

Tematske kategorije: 
-    enakost med spoloma 
-    aktivno državljanstvo
-    vladavina prava in človekove pravice
-    vključevanje mladih
-    krepitev zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za sodelovanje z vlado
-    mediji, svoboda izražanja in dostop do informacij
-    širjenje znanja
-    volitve.

 

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije, ki so aktivne na področju razvoja in krepitve demokracije ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 

 

Rok prijave 20.12.2017
Domača stran razpisa