Dogodki

ŠTIPENDIJE ZA SODELOVANJE NA TEKMOVANJIH V TUJINI ZA LETO 2018 (264. JR)

09.01.2019

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni razpis, v okviru katerega lahko izobraževalne, raziskovalne in strokovne ustanove pridobijo sredstva za udeležbo tekmovalcev in njihovih mentorjev na tekmovanjih v tujini.

 

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije za stroške udeležbe mladih raziskovalnih skupin in posameznikov ter njihovih mentorjev na mednarodnih tekmovanjih iz znanja in raziskovanja v tujini, ki se začnejo med 1. 1. 2018 in 30. 9. 2019.

 

Rok za oddajo vlog je določen kot odprti rok in prične teči v petek, 1. 2. 2019, in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 30. 10. 2019.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, in sicer:

  • - javno veljavne srednješolske, višješolske in visokošolske izobraževalne ustanove, ki v Republiki Sloveniji izvajajo javno veljavne izobraževalne in študijske programe,
  • - raziskovalne ustanove,
  • - strokovna ali druga primerljiva združenja in društva oziroma ustanove.

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa