Novice

31. MAREC: ROK ZA ODDAJO POROČILA O DELU ZA NVO V JAVNEM INTERESU

09.03.2021
31. MAREC: ROK ZA ODDAJO POROČILA O DELU ZA NVO V JAVNEM INTERESU

Do 31. marca 2021 morajo nevladne organizacije v javnem interesu na podlagi Zakona o nevladnih organizacijah tako poročati o svojem delu, ki so ga opravile v letih 2020 in 2019.

 

Poročilo o delu v preteklih dveh koledarskih letih morajo nevladne organizacije predložiti ministrstvu, ki jim je podelilo status v javnem interesu. Predložiti jim morajo tudi program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.

 

Poročilo o delu je treba pripraviti tako, da so iz njega razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti in pomembnejši dosežki na področju delovanja v javnem interesu. Poročilu je treba priložiti dokazila o aktivnosti in dosežkih, ter poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti v javnem interesu.

 

Kdo in kako lahko pridobi status NVO v javnem interesu, si preberite tukaj.