Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »OZAVEŠČANJE DRUŽBE SPREJEMA O MIGRANTSKI PROBLEMATIKI«

07.05.2024

Predmet javnega razpisa, sofinanciranega iz sklada AMIF, je izvajanje programa ozaveščanja družbe sprejema o migrantski problematiki, s katerim se državljane Slovenije ozavešča o pomembnosti uspešnega vključevanja migrantov v državo gostiteljico ter o splošni problematiki migracij, njihovih vzrokih in posledicah. Namen operacije je omogočiti migrantom, da se predstavijo kot ustvarjalni posamezniki in posamezniki, ki želijo enakovredno in pozitivno prispevati k sožitju v skupnosti, spodbuditi medkulturno izmenjavo in dialog ter presegati predsodke in nestrpnost in približati njihovo tradicionalno kulturo, umetnost ter življenjske zgodbe v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa