Dogodki

DIGITALNA EVROPA: ŽENSKE IN DEKLETA V DIGITALNEM SVETU

05.03.2024

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je v okviru programa za digitalno Evropo (DIGITAL) objavila razpis za sofinanciranje projektov v okviru specifičnega cilja 4 - Napredna digitalna znanja in spretnosti – in sicer se ta razpis nanaša na področje udeležbe deklet in žensk v digitalnem svetu (DIGITAL-2024-ADVANCED-SKILLS-06).

 

Izbrani projekt bo (1) izvedel monitoring stanja v državah članicah, (2) vzpostavil mrežo strokovnjakov, (3) izdelal analizo vrzeli med spoloma na področju IKT ter (4) pripravil predloge ukrepov.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa DIGITAL. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa