Dogodki

CNVOS_ova - tržna dejavnost v NVO: kaj morate vedeti o prodaji blaga ali storitev?

15.06.2023

Datum: 13. in 15. junij 2023, od 14.30 do 15.45

Lokacija: splet, preko aplikacije Zoom

Maksimalno število udeležencev: 30 organizacij

Kotizacija: brezplačno

Rok prijave: 5. 6. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest

 

 

Pridobitna oz. tržna dejavnost lahko za nevladne organizacije predstavlja svež vir povsem nenamenskih sredstev in način uravnoteženja financ. Organizacija koncertov, predstav in drugih dogodkov z vstopnino, prodaja knjig in založništvo, prodaja koledarjev, majic, izdelovanje recikliranih izdelkov, zaračunavanje za svoje izobraževalne, svetovalne, raziskovalne ali športne storitve predstavljajo zgolj majhen delež možnosti.

 

V sklopu dveh spletnih predavanj vam bo vodja pravne službe na CNVOS predstavila:

 • pravne okvirje izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah, 
 • pogoje za izvajanje tržnih dejavnosti, 
 • posledice, ki jih prinašajo tržne dejavnosti,
 • in vse ostalo, kar je dobro poznati, preden se lotimo prodaje blaga ali storitve.

Ker so z izvajanjem tržne dejavnosti povezane tudi davčne obveznosti, vam bo predstavila tudi, kakšni so davčni vidiki izvajanja tržnih dejavnosti v nevladnih organizacijah.

 

Celotna delavnica bo potekala preko Zooma in bo izvedena v okviru dveh srečanj.

 

1. Sklop: Pogoji za opravljanje pridobitne (tržne) dejavnosti v NVO:

 • tržna (pridobitna) in nepridobitna dejavnost,
 • kdaj lahko društva, zavodi in ustanove izvajajo pridobitno dejavnost,
 • kako pridobitno dejavnost opredeliti v statutu ali aktu o ustanovitvi in kako jo registrirati,
 • katere pogoje morajo upoštevati NVO, ki izvajajo dejavnost trgovine, gostinstva, organizacije dogodkov, izletov ali prodaje prek spleta.

2. Sklop: Posledice izvajanja pridobitne dejavnosti v NVO

 • zakonita poraba presežka (»dobička«) v društvu, zavodu in ustanovi,
 • odgovornosti predsednika društva, direktorja zavoda in ustanovitelja zavoda pri izvajanju dejavnosti,
 • odškodninska odgovornost društva, zavoda in ustanove pri nudenju blaga in storitev
 • obveznosti pri (ne)izdaji računov,
 • kdaj NVO plača davek pri opravljanju pridobitne dejavnosti (davek od dohodov, davek na dodano vrednost).

 

Zadnji del vsakega sklopa je rezerviran za vaša vprašanja in dileme. Da jih bomo lahko obdelali karseda temeljito, vas prosimo, da jih zapišete že ob prijavi.

 

Delavnica je namenjena predsednikom, direktorjem, tajnikom, članom upravnih ali izvršnih odborov in drugim osebam v društvih in drugih nevladnih organizacijah,  ki skrbijo za njihov razvoj in jih zanimajo posebnosti izvajanja pridobitne (tržne) dejavnosti v nevladnih organizacijah.

 

Vodila jo bo Petra Cilenšek, vodja pravne službe CNVOS in strokovnjakinja za zakonodajo in zakonske predloge, ki se tičejo nevladnega sektorja. 

 

PRIJAVA

 

VIR: CNVOS