Novice

ČAS JE ZA ODDAJO LETNIH POROČIL ZA ZAVODE IN USTANOVE

06.02.2024
 ČAS JE ZA ODDAJO LETNIH POROČIL ZA ZAVODE IN USTANOVE

Zavodi, ustanove in druge nepridobitne organizacije morate do četrtka, 29. februarja 2024, oddati letna poročila. Prav tako morate do 31. marca na FURS oddati tudi davčni obračun.  Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom morate hkrati z oddajo letnega poročila predložiti tudi poročilo o prostovoljstvu za leto 2023.

 

Letno poročilo in davčni obračun morajo oddati vse nevladne organizacije, tudi če v preteklem letu niso bile aktivne in v poročilu ne izkazujejo nobenega podatka. Aplikacija za predložitev letnih poročil za leto 2023 pri AJPES je že na voljo. AJPES je za lažjo oddajo pripravil Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov. Več informacij o vsebini in postopku oddaje letnih poročilih za nevladne organizacije je na voljo tudi v našem vodiču

 

Če organizacija letnega poročila ne odda, je predpisana globa od 417 do 25.000 evrov. Za prekršek se kaznuje tudi odgovorna oseba (zastopnik), in sicer s kaznijo v višini od 41 do 2.085 evrov. 

 

Do 31. marca morajo vse pravne osebe prav tako poskrbeti za oddajo svojega davčnega obračuna za preteklo leto (obračun DDPO). Davčni obračun oddate s posebnim obrazcem elektronsko prek eDavkov.

 

Pri pripravi obračuna bodite še vedno pozorni na upoštevanje prejetih pomoči na podlagi interventnih ukrepov v letu 2023. Te pomoči namreč predstavljajo prihodke davčnega zavezanca in jih morate vključiti v davčni obračun. Več informacij o pripravi in oddaji davčnega obračuna je na voljo tukaj.

 

Društva morajo oddati letno poročilo na AJPES do 2. aprila. Rok za društva, ki so zavezana k reviziji, pa se izteče 2. septembra.

 

 

Vir: CNVOS