Novice

ALI ENOTNA VOZOVNICA VPLIVA NA IZPLAČEVANJE POTNIH STROŠKOV?

29.08.2023
ALI ENOTNA VOZOVNICA VPLIVA NA IZPLAČEVANJE POTNIH STROŠKOV?

S 1. junijem 2023 je bila v Sloveniji uvedena enotna vozovnica, ki omogoča neomejeno uporabo avtobusov in vlakov po vsej državi. Enotna vozovnica lahko v določenih primerih vpliva na izplačevanje stroškov prevoza delavcem.

Skladno z zakonom mora vsak delodajalec delavcem, ki se vozijo na delo, povrniti stroške prevoza na in z dela. Višina povračila stroškov prevoza je lahko urejena v kolektivni pogodbi, internem aktu delodajalca ali pogodbi o zaposlitvi, strošek pa se lahko obračuna v obliki kilometrine ali pa se povrne kot strošek vozovnice za javni prevoz. Enotna vozovnica bo na povrnitev stroškov v vaši organizaciji vplivala v primeru, če je v internem aktu ali pogodbi o zaposlitvi, dogovorjeno, da se stroški prevoza povrnejo v višini najcenejšega javnega prevoza. Cena imenske mesečne enotne vozovnice znaša 70 evrov.

Na katere NVO oziroma njihove delavce lahko vpliva uvedba enotne vozovnice?

Enotna vozovnica vpliva na stroške delavcev, ki na delo prihajajo z medkrajevnim potniškim prometom. Če se delavec na delo vozi z medkrajevnim in nato še mestnim potniškim prometom, je upravičen tako do povrnitve stroška prevoza za enotno vozovnico, kot tudi stroška za vozovnico mestnega prometa. Strošek mestnega potniškega prometa namreč (zaenkrat) še ni vključen v enotno vozovnico. Na primer, za delavca, ki se iz Kranjske Gore v Ljubljano na delo vozi z medkrajevnim in nato še mestnim potniškim prometom, to pomeni, da mu delodajalec po novem povrne strošek enotne vozovnice do Ljubljane in strošek Ljubljanskega potniškega prometa.

Na katere NVO oziroma njihove delavce uvedba enotne vozovnice ne vpliva?

Kot rečeno, v enotno vozovnico niso vključeni mestni prevozi. To na primer za organizacijo iz Maribora pomeni, da se povračilo stroškov prevoza ne bo spremenilo pri delavcih, ki se na delo vozijo znotraj mesta Maribor. Še naprej bo pri strošku upoštevana cena mariborskega potniškega prometa Marprom.

Z uvedbo enotne vozovnice se povrnitev stroškov prevoza prav tako ne bo spremenila za delavce, ki se na delo sicer vozijo z medkrajevnim potniškim prometom, vendar je strošek tega nižji od enotne vozovnice. Višina povračila stroškov v teh primerih ostaja enaka. To namreč pomeni, da jim že povračate stroške v višini najcenejšega javnega prevoza.

Prav tako v nobenem primeru sprememba ne zadeva delavcev, ki se jim iz utemeljenih razlogov (npr. ker javni prevoz do kraja opravljanja dela ne obstaja) strošek prevoza vrača v obliki kilometrine in ne cene vozovnic potniškega prometa. Uvedba enotne vozovnice prav tako ne vpliva v primerih, ko je s kolektivno pogodbo, internim aktom ali v sami pogodbi o zaposlitvi določeno, da se stroške prevoza na in z dela povrne v obliki kilometrine, ali pa je znesek, ki je dogovorjen kot višina povrnitve stroškov, višji od 70,00 evrov (na primer v pogodbi o zaposlitvi je določeno, da se povrnejo stroški prevoza v višini 90,00 evrov).

 

 

Vir: CNVOS