Novice

NE POZABITE: ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST JE 1. JULIJ 2024

12.06.2024
NE POZABITE: ROK ZA IZPLAČILO REGRESA ZA LETNI DOPUST JE 1. JULIJ 2024

Regres za letni dopust morate svojim delavcem izplačati najkasneje do 1. julija 2024. Izplača se vsem, s katerimi imate sklenjeno delovno razmerje, tudi delavcem, ki so na starševskem dopustu, in bolniško odsotnim delavcem.

 

Regres mora biti izplačan vsaj v višini minimalne plače v Sloveniji. Ta za leto 2024 znaša 1.253,90 evrov. Delavcu morate izročiti tudi pisni obračun regresa.

 

V primeru, da delavec pri vas ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del regresa. Prav tako mu regres pripada sorazmerno delovnemu času po pogodbi o zaposlitvi. Na primer, delavcu, ki je pri vas zaposlen celo leto za polovični delovni čas (npr. 20 ur tedensko), pripada polovični znesek regresa. To pa ne velja za delavca, ki uveljavlja pravico do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, ki mu pripada celoten regres.

 

Regres za letni dopust se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in ni obdavčen z dohodnino in prispevki za socialno varnost do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Če regres preseže povprečno mesečno plačo, se v dohodnino všteje le del regresa, ki preseže ta znesek.

 

Za invalidske in humanitarne organizacije velja, da ne smejo izplačevati višjih prejemkov iz dela kot veljajo za uslužbence v javnem sektorju. Regres v teh organizacijah tako ne sme biti višji od 1.253,90 evrov.

 

 

Vir: CNVOS

 

Če regresa se boste izplačali pravočasno, bo delavec upravičen do izplačila zakonskih zamudnih obresti od dneva zapadlosti dalje.