Novice

POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA OKOLJEVARSTVENIH NVO V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021–2027

01.02.2023
POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA OKOLJEVARSTVENIH NVO V ODBORU ZA SPREMLJANJE PROGRAMA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2021–2027

Na CNVOS-u razpisujejo postopek izbora dveh predstavnikov oziroma predstavnic (v nadaljevanju: predstavnik) nevladnih organizacij in njunih namestnikov oziroma namestnic (v nadaljevanju: namestnik) v Svet za preprečevanje sovražnega govora (v nadaljevanju: Svet). Rok za prijavo je 3. 2. 2023 do 15:00.

Naloge Sveta bodo:

  • oblikovati stališča do posameznih vprašanj s področja sovražnega govora;
  • svetovati pri oblikovanju politik in sprememb predpisov, ki bodo prispevali k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora;
  • spremljati področje sovražnega govora v Sloveniji in na ravni EU ter predlagati aktivnosti ter usmeritve glede preprečevanja sovražnega govora;
  • pripraviti smernice dela, načrtovati aktivnosti in koordinirati delovanje posameznih delovnih skupin znotraj sveta;
  • skrbeti za koordinacijo in vrednotenje aktivnosti in
  • skrbeti za usklajeno delovanje med imenovanimi deležniki.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

VIR: CNVOS