Novice

RAZPISALI SO POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA V SVETU MINISTRA ZA NARAVNE VIRE, PROSTOR, OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO ZA SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

12.06.2024
RAZPISALI SO POSTOPEK IZBORA PREDSTAVNIKA V SVETU MINISTRA ZA NARAVNE VIRE, PROSTOR, OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO ZA SODELOVANJE Z NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI

Razpisujejo postopek izbora predstavnice oziroma predstavnika NVO za področje zavarovanih območij v Svetu ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Rok za prijavo je petek, 14. junija 2024, do 15. ure.

 

V Svetu ministra za naravne vire, prostor, okolje, podnebje in energijo za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (v nadaljevanju: Svet) delujejo:

 • en stalni predstavnik NVO za področje pravno-sistemskih vprašanj s področja okolja, narave in prostora;
 • en stalni predstavnik NVO za področje podpornega okolja za NVO s področja okolja in prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje voda;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje varstva okolja;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje biotske raznovrstnosti;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje zavarovanih območij;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje urejanja prostora;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje graditev;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje krožnega gospodarstva;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje podnebnih sprememb;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje stanovanj;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje trajnostne mobilnosti;
 • en področni predstavnik nevladnih organizacij za področje energetike.

 

Seznam trenutnih predstavnikov NVO v Svetu je objavljen na spletni strani CNVOS.

 

Zaradi odstopa področne predstavnice NVO za področje zavarovanih območij CNVOS razpisuje postopek izbora nadometnega predstavnika oziroma predstavnice NVO za to področje.

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na področju zavarovanih območij.

Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko oseba, ki izkazuje izkušnje z delovanjem na področju zavarovanih območij.

 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja, poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju zavarovanih območij in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 4. 6. 2024 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev;
 • 14. 6. 2024 do 15. ure – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev;
 • 19. 6. 2024 do 10. ure – rok za dopolnitev prijav;
 • 19. 6. 2024 ob 13. uri – seja komisije za pregled prijav;
 • 19. 6. 2024 – objava seznama upravičencev in kandidatov;
 • 27. 6. 2024 ob 11. uri – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem;
 • 27. 6. 2024 – začetek volitev (pogojno);
 • 2. 7. 2024 do 15. ure – zaključek volitev (pogojno);
 • 3. 7. 2024 ob 11. uri – seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno).

 

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so nekateri roki izjemoma krajši zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka.

Seji komisije za pregled prijavnic in za pregled glasovnic ter javna predstavitev se bodo odvile prek videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

 

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 14. junija 2024 do 15. ure.

 

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov). Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora so vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

 

Vabimo vse zainteresirane, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka

 

Poziv NVO

 

 

Vir: CNVOS