Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (21. – 27. AVGUST 2023)

29.08.2023
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (21. – 27. AVGUST 2023)

Za vas smo ponovno pripravili novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Obveščamo tudi, da je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023; predlog zakona ureja možnost sprejetja OPPN za odpravo posledic naravne nesreče, določbo, da do konca leta gasilci kot nalogo opravljajo tudi zbiranje in razdeljevanje sredstev fizičnim osebam, ki so prizadete zaradi poplav in plazov, ugodnejšo davčno obravnavo za uničeno opremo, zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela, program javnih del za pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov, ravnanje z odpadki, dodatno 15% sofinanciranje socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, enkratno solidarnostno pomoč za zaposlene na dejavnosti osebne asistence, delo na solidarnostni soboti, obvezni solidarnostni prispevek in drugo,.

Najnovejše v Uradnem listu

 

 

 

Vir: CNVOS