Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (9. – 15. JANUAR 2023)

18.01.2023
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE (9. – 15. JANUAR 2023)

Na CNVOS-u so za vas ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za nevladne organizacije, v katerih si lahko med drugim preberete, da je v javni razpravi Pravilnik o pomembnejših dosežkih, pogojih in merilih za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja. Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, v Uradnem listu RS pa je bil objavljen Znesek minimalne plače.

 

Najnovejše v javni razpravi

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize; novela določa, da odjemalci, ki so upravičeni do najvišje omejene cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, ne morejo uveljavljati pomoči za gospodarstvo za električno energijo za obdobje veljavnosti uredbe in drugo.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti; predlog novele ureja drugačen način določanja ciljnih skupin (v zakonu so sedaj določena le merila in niso več poimensko naštete), dodatno se vzpostavlja možnost brezplačne izposoje osnovne računalniške opreme in drugo.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti; določeno je, da je potrebno evidenco voditi za vse osebe, ki na kakršni koli pravni podlagi opravljajo delo za delodajalca, v evidenco je po novem potrebno vpisovati tudi podatek o času prihoda na delo in odhoda z dela, izrabi in obsegu izrabe odmora med delovnim časom, o opravljenih urah v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa, opravljenih urah v neenakomerno razporejenem delovnem času in začasno prerazporejenem delovnem času ter seštevek ur za daljše obdobje, situacije, ko je potrebno evidenco o izrabi delovnega časa obvezno hraniti na elektronski način.

Najnovejše v Uradnem listu

  • Uredba o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja (Uradni list RS, št. 4/2023); na novo je določno referenčno obdobje za upoštevanje količine, in sicer velja, da se upošteva 90 % porabljene električne energije odjemalca za isti mesec v obdobju od 1. julija 2021 do 30. junija 2022, za vsako tarifo posebej in da če je bilo  merilno mesto, priključeno 1. julija 2022 ali pozneje, da se upošteva količina električne energije kot 90% dejanske mesečne porabe.
  • Znesek minimalne plače (Uradni list RS, št. 4/2023); za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2023, je določena minimalna plača v znesku 1.203,36 evra.

 

VIR: CNVOS