Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (27. JUNIJ – 3. JULIJ 2022)

06.07.2022
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (27. JUNIJ – 3. JULIJ 2022)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko preberete, da je v javni razpravi Zakon o zaščiti prijaviteljev. Obveščamo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenije, v Uradnem listu RS pa je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča o neskladju z Ustavo nekaterih določb Odlokov Vlade, ki so bili sprejeti v času epidemije koronavirusa.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o zaščiti prijaviteljev; predlog zakona na novo ureja obravnavo tudi anonimnih prijav, prepoveduje povračilne ukrepe, možnost brezplačne pravne pomoči za prijavitelje, določa druge podporne ukrepe za prijavitelje, sodelovanje z NVO, pogoje za status NVO v javnem interesu na področju integritete in drugo. Rok za podajo predlogov: 10. 8. 2022.

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija; predlog novele ureja enoten organ upravljanja in nadzora, strožje pogoji za člane sveta, imenovanje člana sveta s strani NVO s področja varovanja človekovih pravic in svoboščin, finančni odbor kot posvetovalno telo, štiričlansko upravo, postopek imenovanja odgovornih urednikov in drugo.

Najnovejše v Uradnem listu