Novice

TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (30. MAJ – 5. JUNIJ 2021)

08.06.2021
TEDENSKE NOVICE S PODROČJA PRAVA ZA NVO (30. MAJ – 5. JUNIJ 2021)

Za vas so na CNVOS ponovno pripravili tedenske novice s področja prava za NVO, v katerih si lahko med drugim preberete, da sta v javni razpravi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Obveščajo tudi, da je v obravnavi v Državnem zboru RS Zakon o oskrbi z električno energijo, v Uradnem list RS pa je bila objavljena Odredba o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgornje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 za osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe.

 

Najnovejše v javni razpravi

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela; predlog novele podaljšuje možnost vključitve brezposelne osebe v program javnih del na skupno 4 leta, določa, da je primerna zaposlitev tudi, če med drugim ustreza dve ravni nižji izobrazbi in drugo. Rok za podajo predlogov: 15. 6. 2021.
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; predlog novele na novo ureja ugotavljanje materialnega stanja (upoštevanje dohodkov) in drugo. Rok za podajo predlogov: 15. 6. 2021.
  • Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih; predlog novele določa, da se dodatek za delovno aktivnost ne všteva v cenzus za denarno pomoč, na novo določa dodatek za delovno aktivnost za osebe, ki so delovno aktivne in ki opravljajo prostovoljno delo in volontersko pripravništvo in drugo. Rok za podajo predlogov: 15. 6. 2021.
  • Zakon o plačilnih in spremljajočih javnofinančnih storitvah; novela ureja možnost, da poleg  proračunskih  uporabnikov  lahko  plačilne  in  spremljajoče javnofinančne storitve UJP uporabljajo tudi fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava, kadar so te storitve potrebne za plačilo, prejem, nadzor  ali  upravljanje  javnofinančnih  sredstev, za  zagotavljanje  preglednosti poslovanja in drugo. Rok za podajo predlogov: 24. 6. 2021.
  • Zakon o izmenjavi elektronskih računov in drugih elektronskih dokumentov; predlog zakona ureja obveznost vseh poslovnih subjektov, da morajo drugim poslovnim subjektom izdajati izključno e-račune, potrošniki pa se lahko prostovoljno odločijo oziroma je tako dogovorjeno s pogodbo/splošnimi pogoji ali bodo prejemali e-račune ali račune v fizični/papirni obliki, obveznost vpisa v register e-poslovanja in drugo. Rok za podajo predlogov: 24. 6. 2021.

 

Najnovejše v Državnem zboru

  • Zakon o oskrbi z električno energijo; predlog zakona ureja pravice končnih odjemalcev električne energije, pogodbo z dinamičnimi cenami, pravice in obveznosti aktivnih odjemalcev in drugo.

 

Najnovejše v Uradnem listu

 

 

Vir: CNVOS 2021.