Novice

VARNOST PRI ČIŠČENJU POSLEDIC POPLAV

24.08.2023
VARNOST PRI ČIŠČENJU POSLEDIC POPLAV

Inšpektorat RS za delo je pripravil navodila za bolj varno delo prostovoljcev pri čiščenju posledic poplav. Svetujejo, da organizacije svoje prostovoljce seznanite z navodili za varno delo. Pomembno je upoštevanje navodil vodij del in skrb za varnost in zdravje vseh, ki pomagajo.

Organizacije ste v preteklih dneh že povezale in vodile veliko prostovoljcev, ki so pomagali pri čiščenju posledic poplav. Prostovoljci lahko za pomoč pri odstranjevanju posledic poplav do konca leta izkoristijo do 7 dni plačane odsotnosti z dela. Odsotnost je upravičena le na podlagi potrdila prostovoljske organizacije.

 

Za ustrezno varnost pri delu svetujejo, da svoje prostovoljce seznanite tudi s spodnjimi navodili za varno delo, ki so jih pripravili na Inšpektoratu RS za delo.

 

1. Varno dvigovanje težkih bremen in nevarnost prevrnitve ali porušitve

Pri premikanju ostankov in čiščenju poudarjajo pomembnost pravilnega dvigovanja. Pravilna tehnika dvigovanja je ključnega pomena za preprečevanje kostno mišičnih obolenj. Če je možno, pri premikanju bremen vedno uporabljajte pripomočke za dviganje ali prenašanje. V primeru ročnega premeščanja bremen se postavite blizu bremena, ki ga dvigujete z nogami v širini ramen. Pred dvigovanjem napnite trebušne mišice za zaščito hrbta in za dvigovanje uporabite moč nog. Ne dvigujte s hrbtom, dvigovanje pa naj bo enakomerno. Pri premikanju bremena obračajte celotno telo in ne samo pasu. Če je predmet pretežak ali prevelik, prosite za pomoč in uporabite pripomočke za dvigovanje. Bodite pozorni na stabilnost bremen. Ne zadržujte se ob nestabilnih bremenih ali porušenih zgradbah.

 

2. Uporaba osebne varovalne opreme za varovanje glave, rok, nog in telesa glede na razmere na terenu

Pri delu uporabljajte vso osebno varovalno opremo, ki je glede na situacijo potrebna za zaščito telesa pred mehanskimi, biološkimi ali kemičnimi nevarnostmi (zaščitne rokavice, zaščitni čevlji, škornji, kombinezoni, zaščitne čelade in podobno)

 

3. Padci z višine in zdrsi na nižji nivo ter delo v globini

Pri delu na višini je nujno zagotoviti zavarovanje pred padci z višine z uporabo kolektivnih varnostnih ukrepov (ograje) ali uporabo osebne varovalne opreme za varovanje pred padci z višine (varnostni pas). Pri delu v globini ali izkopih je treba upoštevati ukrepe za varovanje pred porušitvijo brežin – izkopov. V globino ali z višine ne skačite. Za dostope na višino ali v globino uporabite ustrezne lestve.

 

4. Previdnost zaradi elektrike 

V mokrih okoljih obstaja večja nevarnost stika z električno napetostjo. Ne dotikajte se poškodovanih električnih vodnikov, prostih električnih vodnikov ali električnih inštalacij. Električne napeljave in naprave uporabljajte zelo previdno. Pred vstopom v mokro okolje se prepričajte, da ne obstaja nevarnost neposrednega ali posrednega stika z električno napetostjo.

 

5. Uporaba delovne opreme in mehanizacije

Pri uporabi delovne opreme, kot so žage in druga ročna orodja, bodite izjemno previdni. Upoštevajte navodila za varno uporabo in delo ter uporabljajte predpisano osebno varovalno opremo. Delovno opremo pred uporabo preglejte. Ne zadržujte se v nevarnem območju mehanizacije.

 

6. Izogibanje neposrednemu stiku z vodo in razkužujte roke

Voda po poplavah je lahko onesnažena s fekalno vodo, zato je higiena ključnega pomena. Če je le mogoče, se izogibajte neposrednemu stiku z vodo, še posebej v primerih, ko je voda onesnažena. Pri delu uporabljajte osebno varovalno opremo, kot so zaščitne rokavice, gumijasti škornji in drugo. Redno si umivajte in razkužujte roke, še posebej pred uživanjem hrane ali dotikanjem obraza.

 

7. Redni odmori in hidracija

Delo po poplavah je fizično precej naporno. Redno si privoščite odmore in poskrbite za hidracijo, da ohranjate svojo energijo in koncentracijo.8. Pri delu upoštevajte navodila vodij del oziroma organizatorjev delaV tem težkem času je skrb za varnost in zdravje ključnega pomena. Vaša pomoč pri obnovi in čiščenju je neprecenljiva, vendar vas hkrati spodbujajo, da upoštevate zgornje nasvete ter sprejmete vse potrebne ukrepe za preprečevanje poškodb in zdravstvenih težav. Hvala vam za vašo nesebično pomoč in solidarnost. Skupaj bomo premagali to krizo in ponovno zgradili naše domove in skupnosti.

 

 

Vir: CNVOS