Dogodki

CERV: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV CIVILNODRUŽBENIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI TER ZAŠČITE IN SPODBUJANJA TEMELJNIH PRAVIC IN EVROPSKIH VREDNOT V LETU 2024

23.04.2024

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru programa za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV) objavila javni razpis, osredotočen na zaščito in spodbujanje pravic ter ozaveščanje o njih z zagotavljanjem finančne podpore civilnodružbenim organizacijam.

 

Razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih projektov za leto 2024 ima pet sklopov:

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji na razpis so neprofitne pravne osebe zasebnega prava, kot partnerji lahko sodelujejo tudi profitne in neprofitne osebe javnega in zasebnega prava, iz držav članic EU (vključno s prekomorskimi državami in območji). Sofinancirajo se nacionalni in mednarodni projekti. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa