Dogodki

EU AVDIO POROČANJE

05.07.2024

namen razpisa je osredotočenje na povečanje neodvisnega poročanja o evropskih vprašanjih prek avdio formatov in njihove distribucije prek radiodifuznih in/ali digitalnih platform.

 

Predlogi se morajo osredotočati predvsem na produkcijo avdio formatov, vključno z revijami, poročili, dokumentarnimi filmi in/ali pogovornimi oddajami. Izbrane teme morajo zagotavljati poglobljen in raznolik pogled na zadeve EU in teme, ki zadevajo več držav članic, brez kakršnega koli izključno nacionalnega vidika. Predlogi morajo odražati raznolikost javnosti v EU ter vključevati različne države/regije.

Upravičeni prijavitelji

Upravičeni prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
− so pravne osebe (javne ali zasebne osebe)
− imeti sedež v eni od držav upravičenk, tj.:  države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji (ČDO)

 

Projektne predloge lahko predložijo:

- Medijske organizacije (zasebne ali javne)
- Druge organizacije, ki delujejo v medijih (zasebnih ali javnih)

Drugi subjekti lahko sodelujejo pri projektnih vlogah kot pridruženi partnerji, podizvajalci, tretje osebe.

Domača stran razpisa