Dogodki

JAVNI POZIV ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU VIZUALNIH UMETNOSTI V LETU 2023

09.05.2023

Predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti na osrednjih umetniških sejmih v mednarodnem prostoru in vključevanje v najpomembnejše razstavne in festivalske dogodke na mednarodni ravni.

 

Poziv se začne 5. 5. 2023 ob 16.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 29. 9. 2023.

Upravičeni prijavitelji

Na poziv se lahko prijavijo nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne institucije, oziroma organizacije, katerih temeljni namen za ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, oziroma so samozaposleni in druge fizične osebe s področij vizualnih in intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno povabljeni na razstavne in festivalske dogodke, navedene v besedilu poziva. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa