Dogodki

JAVNI RAZPIS »PROJEKTNO DELO ZA PRIDOBITEV PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN ZNANJ ŠTUDENTOV V DELOVNEM OKOLJU 2022/2023«

06.07.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

 

 

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

 

Sklop A: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom, ki vključuje:

  • - izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov, v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (delovni mentorji iz gospodarstva).

 

Sklop B: izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju  negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, ki vključuje:

  • - izvedbo projektnih aktivnosti študentov in pedagoških mentorjev iz visokošolskih zavodov v sodelovanju z ostalimi udeleženci: s partnerji iz delovnega okolja (strokovnimi sodelavci iz negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju). Sofinancirani bodo projekti, v okviru katerih se bodo izvajale projektne aktivnosti v skupinah od štiri do osem študentov. Študenti se bodo v okviru projekta pod vodstvom vsaj enega pedagoškega mentorja in vsaj enega strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja seznanili z izzivi in proučevali problematiko negospodarskega in neprofitnega sektorja v lokalnem/regionalnem okolju. V okviru projektov se spodbuja vključitev študentov iz različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. 

 

Univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki kandidira na javni razpis, se mora obvezno prijaviti na Sklop A, medtem ko je prijava na Sklop B izbirna.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki je na dan odpiranja vloge vpisan v Evidenčni in analitski informacijski sistem visokega šolstva v Republiki Sloveniji (eVŠ) in izvaja javno veljavne študijske programe, vpisane v eVŠ. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa