Dogodki

JAVNI RAZPIS »RAZVOJ PROGRAMOV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK, MLADOSTNIKOV IN MLAJŠIH ODRASLIH«

13.03.2024

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za izobraževanje izobraževalcev (na področjih zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva ter nevladnega sektorja), diseminacija preverjenih in učinkovitih programov promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj ter destigmatizacije pri otrocih, mladostnikih in mladih odraslih, zlasti v post-covidnem obdobju.

 

Razpis ima štiri sklope:

  • PODROČJE A: Krepitev starševskih veščin
  • PODROČJE B: Premagovanje anksioznosti
  • PODROČJE C: Obravnava nekemičnih zasvojenosti
  • PODROČJE D: Preventiva samomorilnega vedenja

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo:

  • neprofitne organizacije,
  • ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in imajo na dan objave javnega razpisa status javnega zavoda (področja A, B in D), razen za področje C, kjer ima prijavitelj, konzorcijski partner lahko tudi status pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo kot društvo, zveza društev, javni ali zasebni zavod, skupnost javnih ali zasebnih zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova, nevladna organizacija. Konzorcijski partner ima lahko za vsa področja kandidiranja status pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki delujejo kot društvo, zveza društev, javni ali zasebni zavod, skupnost javnih ali zasebnih zavodov, humanitarna organizacija ali ustanova, nevladna organizacija. Na dan oddaje vloge mora biti registriran za dejavnost zdravstvo in/ali socialno varstvo in/ali izobraževanje.

Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa