Dogodki

JAVNI RAZPIS MESTNE OBČINE VELENJE ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV DRUŠTVOM 2023

05.09.2023

Mestna občina Velenje je objavila razpis za oddajo poslovnih prostorov v lasti MOV, ki jih začasno ne potrebuje, v najem oziroma v brezplačno uporabo. Razpis je namenjen vsem pravnim osebam ustanovljenim na podlagi Zakona o društvih, ki delujejo na neprofitni osnovi in skozi svoje delovanje prispevajo k družbenemu razvoju v MOV. Upravičenci, ki bodo na podlagi tega razpisa dobili poslovne prostore, se bodo lahko prijavili na naknaden razpis za sofinanciranje najemnine in dela stroškov obratovanja.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpisu lahko sodelujejo neprofitne organizacije, ki:

  • imajo sedež ali izpostavo krovne organizacije v MOV
  • so registrirana za opravljanje dejavnosti društev najmanj od 1. 1. 2020
  • imajo najmanj 20 članov.

Če je društvu podeljen status delovanja v javnem interesu, to dokazuje z ustreznim dokazilom.

Domača stran razpisa