Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA DIGITALNO PREOBRAZBO NEVLADNIH IN PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ TER POVEČANJE VKLJUČENOSTI NJIHOVIH UPORABNIKOV V INFORMACIJSKO DRUŽBO 2021–2023

03.06.2021

Namen javnega razpisa je spodbujanje razvoja digitalne preobrazbe nevladnih in prostovoljskih organizacij s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev ter višje ravni usposobljenosti njihovih zaposlenih in uporabnikov na področju informacijske družbe z namenom hitrega in uspešnega odzivanja na izzive in potrebe družbe ter dodatne spodbude širši digitalizaciji družbe.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih aktivnosti, ki jih bodo izvajale nevladne in prostovoljske organizacije:

 • SKLOP A:
  • - razvoj novih ali nadgradnja obstoječih storitev s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO na naslednjih področjih: (1) sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave, (4) kultura, (5) šport, rekreacija, (6) izobraževanje, raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) informacijska družba, digitalizacija, (9) dolgoživa družba, (10) prostovoljstvo, vključno s:
  • - promocijo novih/nadgrajenih storitev z usposabljanji za njihovo uporabo med uporabniki ter
  • - usposabljanji in drugimi aktivnostmi za uporabnike NVO na področju informacijske družbe z rabo novih ter obstoječih digitalnih rešitev.

 

 • SKLOP B:
  • - optimizacija procesov v NVO in razširitev njihovega delovanja s pomočjo vpeljave digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO vključno z:
  • - usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo ter
  • - usposabljanji svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za pridobitev digitalnih kompetenc.

 

Sklop A: projekti v sklopu A lahko trajajo od 18 do 24 mesecev v vrednosti do 200.000 evrov,

 

Sklop B: projekti v sklopu B lahko trajajo od 12 do 15 mesecev v vrednosti do 60.000 evrov.

 

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj na javni razpis je nevladna organizacija, ki ima podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu, projektni partner je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18).

 

Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu se med seboj razlikujejo glede na SKLOP javnega razpisa, na katerem bo prijavitelj kandidiral. Posamezen prijavitelj lahko kandidira le na enem SKLOPU, tj. ali SKLOPU A ali SKLOPU B. V okviru izbranega SKLOPA lahko prijavitelj odda le eno vlogo. Posamezna pravna oseba lahko kandidira v okviru javnega razpisa bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner zgolj v eni vlogi. 

 • - SKLOP A: Na javnem razpisu lahko na SKLOPU A kandidira prijavitelj samo skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij morata sestavljati najmanj dve pravni osebi (prijavitelj ter en partner).

 

 • - SKLOP B: Na javnem razpisu lahko na SKLOPU B kandidira prijavitelj sam ali skupaj s partnerji, ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. V primeru konzorcija ga morata sestavljati najmanj dve pravni osebi (prijavitelj ter en partner).

 

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Dobro je vedeti

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. O datumu in lokaciji delavnice bodo potencialni prijavitelji obveščeni na tej spletni strani.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa