Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO KMETIJSKA ZEMLJA

12.04.2023

Namen finančnega produkta je podpora povečanju obsega oz. zaokroževanju kmetijskih zemljišč kmetijskih gospodarstev, s prednostno podporo projektom kmetijskih gospodarstev, ki povečujejo obseg kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane ter so ekološko in/ali okoljsko usmerjeni.

 

Vlogo se lahko odda v obdobju odprtega razpisnega roka: od 24. 4. 2023 do 31. 12. 2023 oz. do porabe sredstev.

Upravičeni prijavitelji

  • Kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu in so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot
    • kmetija, ki ni pravna oseba, ali
    • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.
  • Vlagatelj mora biti vpisan v register kmetijskih gospodarstev pred 1. 1. 2021 in predložiti mora dokazilo o vpisu.
Domača stran razpisa