Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA »CRP 2023« V LETU 2023

16.05.2023

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

 

Javni razpis CRP 2023 temelji na strateških ciljih, opredeljenih v Strategiji Republike Slovenije 2030 in v dokumentih udeležencev javnega razpisa CRP 2023.

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2023«, in sicer:

  • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
  • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
  • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
  • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
  • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS ter izpolnjujejo pogoje, določene z ZZrID ins Pravilnikom o CRP. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa