Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO RAZISKOVALNIH PROJEKTOV CILJNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA »CRP 2024« V LETU 2024

14.05.2024

Predmet javnega razpisa je izbor in sofinanciranje izvajanja raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih in drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

 

Področja javnega interesa raziskovalnih projektov so določena s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2024«, in sicer:

  • Težišče 1: Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba,
  • Težišče 2: Visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse,
  • Težišče 3: Učenje za in skozi vse življenje,
  • Težišče 4: Ohranjeno zdravo naravno okolje,
  • Težišče 5: Visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARIS ter izpolnjujejo pogoje, določene z ZZrID in s Pravilnikom o CRP. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa