Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA IZVAJANJE OPERACIJE »PSIHOSOCIALNA POMOČ IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI ZA MLADOLETNIKE BREZ SPREMSTVA«

20.06.2024

Predmet operacije, sofinancirane iz sklada AMIF, je izvajanje podpore mladoletnikom brez spremstva v Republiki Sloveniji, ki so nastanjeni v kapacitetah Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Mladoletniki brez spremstva so otroci, ki so na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali zakonitih zastopnikov, kakor to določa področna zakonodaja.

 

V okviru javnega razpisa je predvideno izvajanje naslednjih aktivnosti:

  • Vodenje in koordiniranje operacije
  • Skupinske aktivnosti izven kapacitet, ki jih ustanovi Vlada RS na podlagi Uredbe o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva (Uradni list RS, št. 106/23)
  • Večdnevne aktivnosti za vse nastanjene mladoletnike brez spremstva
  • Sodelovanje pri izdelavi individualnega načrta za mladoletnike brez spremstva

Prijavitelji morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznega dela predmeta javnega razpisa.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu v Republiki Sloveniji ali imajo status mednarodne organizacije in si prizadevajo uresničiti iste cilje kot so zapisani v programu Sklada za azil, migracije in vključevanje za programsko obdobje (AMIF) 2021-2027. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa