Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV, PROJEKTOV IN DOGODKOV V MESTNI OBČINI CELJE, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ, ZA LETO 2022

28.02.2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje prireditev, dogodkov in projektov, ki niso predmet drugih financiranj iz javnih sredstev in prispevajo k promociji mesta Celje ter večajo njegovo prepoznavnost v lokalnem in mednarodnem okolju. Obravnavane bodo vloge za prireditve in dogodke ter projekte, ki se bodo izvajali in zaključili v letu 2022.

 

Prijavitelji lahko oddajo vloge najkasneje do:

  • - 29. aprila 2022 za dogodke, prireditve in projekte, ki so se oz. se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2022
  • - 8. septembra 2022 za dogodke, prireditve in projekte, ki se bodo izvedli in zaključili v obdobju od 1. julija do 31. decembra 2022.

 

Upravičeni prijavitelji

Zavodi, društva in druge nevladne organizacije s statusom pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, avtorske skupine in samozaposleni v kulturi s sedežem oziroma stalnim prebivališčem v MOC ter zavodi, društva in druge nevladne organizacije, samostojni podjetniki posamezniki, avtorske skupine in samozaposleni v kulturi s sedežem oziroma stalnim prebivališčem izven MOC, ki organizirajo in izvedejo prireditev, dogodek ali projekt na območju MOC. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa