Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV/PROJEKTOV/PRIREDITEV, KI NISO PREDMET DRUGIH FINANCIRANJ IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETI 2022 IN 2023

25.01.2022

Predmet javnega razpisa so dejavnosti/programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

Upravičenci do sofinanciranja:

1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;

2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če dejavnosti/programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;

3. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihove dejavnosti/programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.

Domača stran razpisa