Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE REALIZACIJE ŠTUDIJSKIH FILMOV IN ŠTUDIJSKIH TELEVIZIJSKIH DEL ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

28.09.2021

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del za študijsko leto 2021/2022. Namen sofinanciranja realizacije študijskih filmov in študijskih televizijskih del je spodbujanje ustvarjalnosti študentov, ki se na visokošolski ravni pripravljajo za umetniške poklice na avdiovizualnem področju, in omogočanje rasti slovenske filmske kulture v celoti.

 

Upravičeni prijavitelji

Do sredstev agencije po tem razpisu so upravičene visokošolske ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pri izvajanju nacionalnega programa visokega šolstva na študijskem področju umetnost po klasifikaciji ISCED izobražujejo za umetniške poklice na področju filma in televizije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa