Dogodki

JAVNI RAZPIS ZA VZPOSTAVITEV ČEBELNJAKOV ZA PRENOS ZNANJA V ČEBELARSTVU V PROGRAMSKEM LETU 2022

26.10.2021

Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Podpora v okviru ukrepa vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu je namenjena za postavitev učnih čebelnjakov v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva. Dostop do učnih čebelnjakov je za izmenjavo znanja brezplačen.

 

Upravičeni prijavitelji

Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije.

Upravičenec je vlagatelj, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev sredstev za posamezni ukrep po Uredbi  o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022.

 

Vir: CNVOS 2021. 

Domača stran razpisa