Dogodki

JAVNO POVABILO DELODAJALCEM ZA IZVEDBO LOKALNIH PROGRAMOV USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU ZA OSEBE NA PODROČJU MEDNARODNE ZAŠČITE IN TUJCE

19.04.2022

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb za izvedbo lokalnih programov usposabljanja na delovnem mestu za osebe na področju mednarodne zaščite in tujce. Programi se izvajajo pri delodajalcih z najmanj 5 zaposlenimi, v lokalnem okolju glede na potrebe lokalnega trga dela.

 

V usposabljanje se lahko vključijo osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje, in sicer:

  • - osebe z mednarodno zaščito, ki imajo skladno z Zakonom o mednarodni zaščiti (Ur. l. RS, št. 16/17 – UPB in 54/21), v Republiki Sloveniji priznano mednarodno zaščito,
  • - osebe, ki so skladno z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb (Ur. l. RS št. 16/17 – UPB) pridobile začasno zaščito,
  • - tujci s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji brez znanja slovenskega jezika in delovnih izkušenj v Republiki Sloveniji, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih 12 mesecev ali več in so prejemniki denarno socialne pomoči.

 

Javno povabilo je odprto do objave obvestila o zaprtju javnega povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

Na javno povabilo se lahko prijavi pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt), ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022.

Domača stran razpisa