Dogodki

LIFE STRATEGIC NATURE AND INTEGRATED PROJECTS

25.08.2021

Razpis LIFE Strategic Nature and Integrated Projects omogoča izvedbo projektov SIP (Strategic Integrated Projects) in SNAP (Strategic Nature and Projects).

 

Med SIP projekte sodijo projekti, ki so usmerjeni v implementacijo načrtov, strategij in akcijskih načrtov, ki jih zahteva specifično pravilo/zakonodjaja/predpis EU s področja okolja, podnebja ali energije. Njihov cilj jeizvedba določene strategije, akcijskega načrta v celoti, vključno z izvedbo komplementarnih aktivnosti, ki so potrebne za odstranitev vseh administrativnih, finančnih, strukturnih ali drugih ovir za njihovo implementacijo. Izvedba naj bi potekala na širšem regionalnem, več-regionalnem, nacionalnem ali transnacionalnem območju. Koordinirala naj bi jih institucija, ki je odgovorna za izvedbo posamezne strategije/akcijskega načrta.

 


SNAPs projekti so usmerjeni v implementacijo Prednostnih akcijskih okvirjev (PAF) v skladu z 8 členom direktive o habitatih (92/4315) ter drugih načrtih in strategijah, sprejetih na mednarodni, nacionalni, regionalni ali multi-regionalni ravni s strani organov za varstvo narave in biodiverzitete, ki so namenjeni izpeljavi EU politik ali zakonodaje s področja narave in/ali biodiverzitete.

 

Razpis poteka v dveh fazah. Do sodelovanja v drugi fazi bodo upravičene le izbrane organizacije.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo tudi nevladne organizacije.

 

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa