Dogodki

OBZORJE EVROPA: PODNEBNE ZNANOSTI IN PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE V LETU 2024

25.09.2023

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 12. septembra objavila sklop sedmih razpisov za sofinanciranje inovativnih in raziskovalnih projektov na področju podnebnih znanosti in prilagajanja na podnebne spremembe v letu 2024 (HORIZON-CL5-2024-D1-01):

 

 

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate - glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Domača stran razpisa