Dogodki

OBZORJE EVROPA: PODPORA ZA MEDSEBOJNO POVEZANE INOVACIJSKE EKOSISTEME ZA LETO 2023

05.01.2023

Evropska komisija je v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije, 22. decembra objavila dva razpisa, namenjena podpori za medsebojno povezane inovacijske ekosisteme za leto 2023 (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01):

 

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:
(a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
(b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
(c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Pogoji glede pravnoorganizacijske oblike prijavitelja in partnerske zahteve se razlikujejo glede na razpis, na katerega se prijavljate - glej razpisno dokumentacijo za posamezen razpis.

Domača stran razpisa