Dogodki

PROGRAM ZA PRAVOSODJE: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU E-PRAVOSODJA TER PODROČJU PRAVIC ŽRTEV IN PROCESNIH PRAVIC ZA LETO 2023

09.05.2023

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravosodje objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju e-pravosodja ter na področju pravic žrtev in procesnih pravic za leto 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za pravosodje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema soprijaviteljema iz najmanj dveh različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa