Dogodki

RAZPIS EU ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU POVEZOVANJA DIGITALNIH TEHNOLOGIJ Z UMETNOSTJO

18.07.2022

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje do treh projektov na področju povezovanja digitalnih tehnologij z umetnostjo s podporo pri vzpostavljanju regionalnih S+T+ARTS centrov, ki bodo povezovali tehnologijo in umetniško ustvarjanje.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (javni organi, nevladne organizacije, univerze in izobraževalne institucije, fundacije, tehnološki centri, raziskovalni/umetniški centri) iz držav članic EU. Zahteva se partnerstvo med najmanj štirimi organizacijami iz štirih različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2022. 

Domača stran razpisa