Dogodki

RAZPIS ZA PODELITEV NAGRAD IN PRIZNANJ ZA DELO NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2021

08.06.2021

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2021.

 

Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.

 

Razpisane nagrade in priznanja:

  • - nagrada za življenjsko delo,
  • - nagrada za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih petih letih,
  • - priznanje za dosežke na posameznih področjih dela,
  • - skupinska nagrada za zaposlene oziroma člane pravne osebe, ki dalj časa uspešno deluje na področju socialnega varstva v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu in predpisi socialnega varstva in je dobro prepoznavna v lokalnem okolju.

 

Vir: CNVOS 2021.

Domača stran razpisa