Dogodki

REACT EU – JAVNI POZIV ZA VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING ZA SOCIALNA PODJETJA

06.04.2022

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi socialna podjetja k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

 

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 3. 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

Prijavijo se lahko samo podjetja s statusom socialnega podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

 

Vir: CNVOS 2022. 

Domača stran razpisa