Dogodki

SMP: PODPORA PRI VZPOSTAVITVI ENEGA EVROPSKEGA PARTNERSTVA ZA CENOVNO DOSTOPNA STANOVANJA

13.02.2024

Izvajalska agencija Evropskega sveta za inovacije ter za mala in srednja podjetja (EISMEA) je v okviru programa za enotni trg (SMP-COSME) objavila javni razpis, v okviru katerega bodo podprli vzpostavitev enega evropskega partnerstva za cenovno dostopna stanovanja, ki bo nudil podporo organizacijam, ki delujejo na področju gradnje in prenove socialnih ter cenovno dostopnih in ustreznih stanovanj.

 

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav upravičenk, kot jih opredeljuje Uredba (EU) 2021/690 o vzpostavitvi Programa za enotni trg (SMP). Zahteva se partnerstvo med najmanj štirimi in največ šestimi organizacijami, pri čemer morajo imeti najmanj trije konzorcijski partnerji članice iz najmanj desetih različnih upravičenih držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo

Domača stran razpisa