Dogodki

USTVARJALNA EVROPA / MEDIA: PODPORA EVROPSKI FILMSKI PRODAJI ZA LETO 2023

09.05.2023

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo je v okviru novega programa Ustvarjalna Evropa – sklop MEDIA, ki je namenjen avdiovizualnim in filmskemu sektorju – objavila razpis, namenjen podpori evropski filmski prodaji za spodbujanje prodaje evropskih del zunaj svojih nacionalnih ozemelj za leto 2023.

 

Upravičeni prijavitelji

 

Na razpis se lahko prijavijo pravni subjekti javnega in zasebnega prava s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA – prodajni zastopnik, to je evropsko podjetje, ki deluje kot posrednik za producenta in je specializirano za gospodarsko izkoriščanje filma s trženjem in izdajanjem licenc zanj distributerjem ali drugim kupcem za tuje države. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Domača stran razpisa