Dogodki

RAZPIS SVETA EVROPE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ZA DEMOKRATIČNO DRŽAVLJANSTVO IN ČLOVEKOVE PRAVICE

28.10.2019

Svet Evrope je v okviru programa Democratic and Inclusive School Culture in Operation (DISCO) objavil razpis za sofinanciranje projektov na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in izobraževanja za človekove pravice.

 

Razpis za obdobje 2020-2021 je osredotočen na dve tematski področji:

  • - Sklop 1: kompetence za demokratično kulturo v izobraževalnih institucijah
  • - Sklop 2: spodbujanje demokratične in vključujoče kulture v izobraževalnih institucijah s posebnim poudarkom na ustvarjanju priložnosti za migrante, begunce in manjšine
 
 
Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava (tudi NVO), ki delujejo na področju izobraževanja za demokratično državljanstvo in človekove pravice. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

 

Vir: CNVOS 2019.

Domača stran razpisa