Dogodki

"Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!"

19.10.2023

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (Mreža NVO-VID) v sodelovanju z Inštitutom za elektronsko participacijo (INePA) vabi na novinarsko konferenco "Za pravično in uravnoteženo digitalno preobrazbo!", ki bo v torek, 24. oktobra 2023, ob 11.uri, v Računalniškem muzeju, Celovška cesta 111 v Ljubljani. Prenos dogodka lahko spremljate tudi na spletni povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=otP6gMlKWQ0.

Prvotni namen konference je predstavitev pripomb organizacij civilne družbe na "Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje" in ocene skladnosti načrta s priporočili Konvencije civilne družbe o prihodnosti Evrope. Obravnavan bo tudi neustrezen način izvedbe javnega posvetovanja pristojnega ministrstva z zainteresirano javnostjo o osnutku načrta.

Nacionalni strateški časovni načrt predstavlja prispevek Slovenije k uresničevanju evropskega programa Digitalno desetletje do leta 2030. Evropska komisija je v Smernicah za pripravo nacionalnih strateških časovnih načrtov za digitalno desetletje podala državam članicam predlog, naj se v procesu priprave in usklajevanja posvetujejo z zasebnimi in javnimi deležniki ter vključijo njihove prispevke v sam načrt.

Mreža NVO-VID ki deluje kot vsebinska mreža NVO na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe, zagovarja vključujočo in premišljeno javno obravnavo osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje.

V ta namen je namreč organizirala delavnico za pripravo predlogov in pripomb civilne družbe po vsebinskih področjih nacionalnega strateškega načrta. Na delavnico so bili povabljeni tudi predstavniki Ministrstva za digitalno preobrazbo RS, vendar se je niso udeležili. Pripombe civilne družbe, ki so bile opredeljene na delavnici, naslavljajo naslednje pomanjkljivosti ukrepov osnutka Nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje:

• nepremišljeni ukrepi na področju digitalnih kompetenc (državljanska in medijska pismenost, digitalne pravice in digitalna suverenost prebivalstva);

• neupoštevanje načela tehnološke nevtralnosti in načela »Javna sredstva - javna koda« ter uporabe podatkov v odprtih formatih in odprtokodnih rešitev na področju digitalnih javnih storitev;

• pomanjkljivi ukrepi za spodbujanje digitalnega državljanstva in krepitev demokracije;

• pomanjkljivi ukrepi za doprinos k zelenemu prehodu;

• sektorsko neuravnoteženi ukrepi (splošno izločanje nevladnega sektorja).

Novinarska konferenca je namenjena slovenskim medijem in zainteresirani javnosti. Neposredni video prenos dogodka bo potekal na spletni povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=otP6gMlKWQ0.

Podrobnejše informacije o vsebini in poteku dogodka so dostopne v priponki in na povezavi https://www.informacijska-druzba.org/wp-content/uploads/2023/10/Vabilo-tiskovna-konferenca-Pravicna-in-uravnotezena-digitalna-preobrazbaSLO_24-10-2023.pdf.

Kontaktna oseba dogodka: mag. Simon Delakorda, simon.delakorda@inepa.si, 041 365 529.

Novinarska konferenca je organizirana v okviru projekta »Co-creating digital policies in Slovenia (CODIS)«, ki ga izvaja Inštitut za elektronsko participacijo (INePA). Projekt financira European Citizen Action Service (ECAS) v okviru Projekta EURECA 2023, ki ga sofinancira Evropska unija.

Lepo vabljeni!